Benvinguts a la Bústia de denúncies INTERN de Capa8 Assistencial, S.L.

Gràcies per confiar en nosaltres i utilitzar el nostre canal per a enviar la seva comunicació o denúncia, la confiança que ha posat en nosaltres ens ajuda a seguir endavant. La present denúncia serà només sobre l'activitat de Capa8 Assistencial, S.L.

Segons la Directiva 2019/1937, una de les víctimes objecte de la denúncia ha de ser forçosament la Unió Europea en els seus interessos i en el seu dret. La infracció, a més, ha de fer fallida forçosament els seus principis o drets reconeguts en l'àmbit de la seva activitat, que està descrita en el seu article 2.

El seguiment i tramitació de la denúncia es realitza a través d'instructors independents, pertanyents a Viadenuncia, s.l. que valoraran la seva denúncia i l'impacte d'aquesta, podent vostè com a denunciant seguir el procés de tramitació en tot moment (encara que s'hagi realitzat de manera anònima) per a això se li facilitarà una contrasenya i un enllaç.

En emprar aquesta bústia la seva denúncia queda protegida per la Directiva de Protecció als Denunciants d'Infraccions del Dret de la Unió, la qual serà llegida de manera confidencial per un grup de juristes i tècnics, subjectes a secret professional, que valoren el seu impacte social i tècnic, seguidament passarà a mà d'un instructor independent qui portarà la seva denúncia i es posarà en contacte vostè a partir de llavors.

D'altra banda, Viadenuncia manté rigorosament la seva independència. Per a garantir i protegir els drets dels denunciants, la denúncia pot ser anònima després de la posada en marxa de la tramitació i de cara a tercers.

Per a poder tramitar la seva denúncia amb èxit, llegeixi atentament les instruccions, i triï el canal que consideri més adequat. Si necessita més informació o assessorament per a realitzar la denúncia, no dubti a contactar amb nosaltres per telèfon o email, estarem encantats d'ajudar-lo. Si us plau, abans de procedir a realitzar la seva comunicació/denúncia a través dels qualsevol dels canals a la seva disposició, llegeixi atentament les instruccions.

Els canals per a realitzar la seva denúncia són:

Alejandro Benito Otero (+34931600160)
Plaça del Sol, 20 baixos
08012 BARCELONA
BARCELONA
alex.benito@aspertic.org

Formulari Web

Instruccions Bàsiques Bústies internes

Si us plau, abans de denunciar, li preguem que llegeixi atentament el procediment de gestió de comunicacions i denúncies d'aquesta bústia (PDF), és important que conegui com funciona i quins tipus de denúncies pot formular, per a poder fer un bon ús d'aquest.

Igualment, li recordem que l'ús de la bústia a mala fe serà perseguit i sancionat. En cas de dubte contacti amb l'administrador de la bústia.

Triï un dels canals de comunicació disponibles. En cas de ser telefònic, mail, correu postal o presencial haurà de detallar breument l'assumpte de la seva denúncia. Recordi que per a la formulació d'una denúncia presencial caldrà reservar dia i hora.

Per a la denúncia en línia segueixi els següents passos:

 1. Empleni tots els camps del formulari i per a avançar en el formulari pressioni <<següent>> després d'emplenar els camps.

 2. Seleccioni si desitja que la seva denúncia sigui anònima

 3. Seleccioni les àrees d'afectació de la seva denúncia.

 4. Assumpte i text de la seva denúncia. En cas d'aportar algun document pot annexar fitxers.

 5. Si ha seleccionat NO en el pas 2, haurà d'emplenar correctament les seves dades personals.

 6. Acceptació de termes i condicions la Bústia.

Una vegada finalitzat el procés es generarà un enllaç i contrasenya automàtica i aleatòria per a seguiment en línia de la denúncia. La contrasenya és irreemplaçable i no recuperable. En cas de pèrdua haurà de tornar a realitzar el procés d'introducció de la denúncia. Per a les denúncies que aportin dades personals, aquesta contrasenya i enllaç arribaran a l'email proporcionat.

Alejandro Benito Otero (+34931600160)
Plaça del Sol, 20 baixos
08012 BARCELONA
BARCELONA
alex.benito@aspertic.org

Formulari Web

Instruccions Bàsiques Bústies internes

Si us plau, abans de denunciar, li preguem que llegeixi atentament el procediment de gestió de comunicacions i denúncies d'aquesta bústia (PDF), és important que conegui com funciona i quins tipus de denúncies pot formular, per a poder fer un bon ús d'aquest.

Igualment, li recordem que l'ús de la bústia a mala fe serà perseguit i sancionat. En cas de dubte contacti amb l'administrador de la bústia.

Triï un dels canals de comunicació disponibles. En cas de ser telefònic, mail, correu postal o presencial haurà de detallar breument l'assumpte de la seva denúncia. Recordi que per a la formulació d'una denúncia presencial caldrà reservar dia i hora.

Per a la denúncia en línia segueixi els següents passos:

 1. Empleni tots els camps del formulari i per a avançar en el formulari pressioni <<següent>> després d'emplenar els camps.

 2. Seleccioni si desitja que la seva denúncia sigui anònima

 3. Seleccioni les àrees d'afectació de la seva denúncia.

 4. Assumpte i text de la seva denúncia. En cas d'aportar algun document pot annexar fitxers.

 5. Si ha seleccionat NO en el pas 2, haurà d'emplenar correctament les seves dades personals.

 6. Acceptació de termes i condicions la Bústia.

Una vegada finalitzat el procés es generarà un enllaç i contrasenya automàtica i aleatòria per a seguiment en línia de la denúncia. La contrasenya és irreemplaçable i no recuperable. En cas de pèrdua haurà de tornar a realitzar el procés d'introducció de la denúncia. Per a les denúncies que aportin dades personals, aquesta contrasenya i enllaç arribaran a l'email proporcionat.

Instruccions

Instruccions Bàsiques Bústies internes

Si us plau, abans de denunciar, li preguem que llegeixi atentament el procediment de gestió de comunicacions i denúncies d'aquesta bústia (PDF), és important que conegui com funciona i quins tipus de denúncies pot formular, per a poder fer un bon ús d'aquest.

Igualment, li recordem que l'ús de la bústia a mala fe serà perseguit i sancionat. En cas de dubte contacti amb l'administrador de la bústia.

Triï un dels canals de comunicació disponibles. En cas de ser telefònic, mail, correu postal o presencial haurà de detallar breument l'assumpte de la seva denúncia. Recordi que per a la formulació d'una denúncia presencial caldrà reservar dia i hora.

Per a la denúncia en línia segueixi els següents passos:

 1. Empleni tots els camps del formulari i per a avançar en el formulari pressioni <<següent>> després d'emplenar els camps.

 2. Seleccioni si desitja que la seva denúncia sigui anònima

 3. Seleccioni les àrees d'afectació de la seva denúncia.

 4. Assumpte i text de la seva denúncia. En cas d'aportar algun document pot annexar fitxers.

 5. Si ha seleccionat NO en el pas 2, haurà d'emplenar correctament les seves dades personals.

 6. Acceptació de termes i condicions la Bústia.

Una vegada finalitzat el procés es generarà un enllaç i contrasenya automàtica i aleatòria per a seguiment en línia de la denúncia. La contrasenya és irreemplaçable i no recuperable. En cas de pèrdua haurà de tornar a realitzar el procés d'introducció de la denúncia. Per a les denúncies que aportin dades personals, aquesta contrasenya i enllaç arribaran a l'email proporcionat.Denúncia

Canvii el No per Si
Introduir un dels motius
Si us plau, ompli aquest camp.
Si us plau, esculli un títol o assumpte.

Dades del denunciant

Dades del denunciant

Fiscal id required
Si us plau, ompli el codi postal només amb numeros.
Si us plau, ompli el numero de telèfon només amb numeros.
Si us plau, introdueixi un compte de correu vàlid.

Termes

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en endavant LOPDGDD i el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), en endavant RGPD, les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en un tractament automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita en cada …