En primer lloc dir-te que estem molt agraïts per la teva denúncia, i per la confiança que ens fas, confiança que s'afegeix a la de molts altres clients. Volem manifestar-te que el teu testimoni ens ajuda a seguir.

Volem dir-te que un auditor independent analitzarà i tramitarà la teva denuncia, de la que Quality- Provider, SA no en tindrà coneixement de la seva existència fins al moment de la seva resolució. I això tant si és anònima, com no.

La teva denúncia queda protegida per la Directiva de Protecció als Denunciants d'Infraccions del Dret de la Unió, recentment publicada. La llegeix i instrueix confidencialment un tercer independent, subjecte a secret professional, que valora el seu impacte.

Recorda que pots escollir entre fer aquesta denúncia per aquest canal, per telèfon, per correu electrònic i per carta o presencialment a la següent direcció:

        Denuncies Quality- Provider, SA
        Plaça del Sol, 20
        08012-Barcelona

Si vols utilitzar aquest formulari, veuràs que només els camps marcats amb un * són obligatoris. Un cop emplenada la denúncia, prem enviar. Immediatament després, sota d'aquest text t'haurà aparegut un enllaç i una contrasenya generada aleatòriament. No ho perdis, perquè són irrepetibles. Si ho perdessis hauries de tornar a començar. Si la denuncia no és anònima, llavors ho rebràs també al teu mail; però recorda, cap altra persona pot accedir-hi, Per tant, si perds l'enllaç i/o la contrasenya no podràs veure com marxa la teva denuncia.

El Jitsi per a les nostres videoconferències de caràcter privat és https://jitsi.capa8.net/comunidades
La contrasenya per entrar la trobarà, en cada cas, al seu correu


Fruitós Richarte - JUDILEX (620203212)
Av. Corts Catalanes, 5-7 1r
08173 Sant Cugat del Vallès
BARCELONA
richarte@judilex.net

Alejandro Benito Otero (+34931600160)
Plaça del Sol, 20 baixos
08012 BARCELONA
BARCELONA
alex.benito@aspertic.org

Formulari Web

Instruccions Bàsiques Bústies internes

Si us plau, abans de denunciar, li preguem que llegeixi atentament el procediment de gestió de comunicacions i denúncies d'aquesta bústia (PDF), és important que conegui com funciona i quins tipus de denúncies pot formular, per a poder fer un bon ús d'aquest.

Igualment, li recordem que l'ús de la bústia a mala fe serà perseguit i sancionat. En cas de dubte contacti amb l'administrador de la bústia.

Triï un dels canals de comunicació disponibles. En cas de ser telefònic, mail, correu postal o presencial haurà de detallar breument l'assumpte de la seva denúncia. Recordi que per a la formulació d'una denúncia presencial caldrà reservar dia i hora.

Per a la denúncia en línia segueixi els següents passos:

 1. Empleni tots els camps del formulari i per a avançar en el formulari pressioni <<següent>> després d'emplenar els camps.

 2. Seleccioni si desitja que la seva denúncia sigui anònima

 3. Seleccioni les àrees d'afectació de la seva denúncia.

 4. Assumpte i text de la seva denúncia. En cas d'aportar algun document pot annexar fitxers.

 5. Si ha seleccionat NO en el pas 2, haurà d'emplenar correctament les seves dades personals.

 6. Acceptació de termes i condicions la Bústia.

Una vegada finalitzat el procés es generarà un enllaç i contrasenya automàtica i aleatòria per a seguiment en línia de la denúncia. La contrasenya és irreemplaçable i no recuperable. En cas de pèrdua haurà de tornar a realitzar el procés d'introducció de la denúncia. Per a les denúncies que aportin dades personals, aquesta contrasenya i enllaç arribaran a l'email proporcionat.

Fruitós Richarte - JUDILEX (620203212)
Av. Corts Catalanes, 5-7 1r
08173 Sant Cugat del Vallès
BARCELONA
richarte@judilex.net

Alejandro Benito Otero (+34931600160)
Plaça del Sol, 20 baixos
08012 BARCELONA
BARCELONA
alex.benito@aspertic.org

Formulari Web

Instruccions Bàsiques Bústies internes

Si us plau, abans de denunciar, li preguem que llegeixi atentament el procediment de gestió de comunicacions i denúncies d'aquesta bústia (PDF), és important que conegui com funciona i quins tipus de denúncies pot formular, per a poder fer un bon ús d'aquest.

Igualment, li recordem que l'ús de la bústia a mala fe serà perseguit i sancionat. En cas de dubte contacti amb l'administrador de la bústia.

Triï un dels canals de comunicació disponibles. En cas de ser telefònic, mail, correu postal o presencial haurà de detallar breument l'assumpte de la seva denúncia. Recordi que per a la formulació d'una denúncia presencial caldrà reservar dia i hora.

Per a la denúncia en línia segueixi els següents passos:

 1. Empleni tots els camps del formulari i per a avançar en el formulari pressioni <<següent>> després d'emplenar els camps.

 2. Seleccioni si desitja que la seva denúncia sigui anònima

 3. Seleccioni les àrees d'afectació de la seva denúncia.

 4. Assumpte i text de la seva denúncia. En cas d'aportar algun document pot annexar fitxers.

 5. Si ha seleccionat NO en el pas 2, haurà d'emplenar correctament les seves dades personals.

 6. Acceptació de termes i condicions la Bústia.

Una vegada finalitzat el procés es generarà un enllaç i contrasenya automàtica i aleatòria per a seguiment en línia de la denúncia. La contrasenya és irreemplaçable i no recuperable. En cas de pèrdua haurà de tornar a realitzar el procés d'introducció de la denúncia. Per a les denúncies que aportin dades personals, aquesta contrasenya i enllaç arribaran a l'email proporcionat.

Instruccions

Instruccions Bàsiques Bústies internes

Si us plau, abans de denunciar, li preguem que llegeixi atentament el procediment de gestió de comunicacions i denúncies d'aquesta bústia (PDF), és important que conegui com funciona i quins tipus de denúncies pot formular, per a poder fer un bon ús d'aquest.

Igualment, li recordem que l'ús de la bústia a mala fe serà perseguit i sancionat. En cas de dubte contacti amb l'administrador de la bústia.

Triï un dels canals de comunicació disponibles. En cas de ser telefònic, mail, correu postal o presencial haurà de detallar breument l'assumpte de la seva denúncia. Recordi que per a la formulació d'una denúncia presencial caldrà reservar dia i hora.

Per a la denúncia en línia segueixi els següents passos:

 1. Empleni tots els camps del formulari i per a avançar en el formulari pressioni <<següent>> després d'emplenar els camps.

 2. Seleccioni si desitja que la seva denúncia sigui anònima

 3. Seleccioni les àrees d'afectació de la seva denúncia.

 4. Assumpte i text de la seva denúncia. En cas d'aportar algun document pot annexar fitxers.

 5. Si ha seleccionat NO en el pas 2, haurà d'emplenar correctament les seves dades personals.

 6. Acceptació de termes i condicions la Bústia.

Una vegada finalitzat el procés es generarà un enllaç i contrasenya automàtica i aleatòria per a seguiment en línia de la denúncia. La contrasenya és irreemplaçable i no recuperable. En cas de pèrdua haurà de tornar a realitzar el procés d'introducció de la denúncia. Per a les denúncies que aportin dades personals, aquesta contrasenya i enllaç arribaran a l'email proporcionat.

Denúncia

Canvii el No per Si
Introduir un dels motius
Si us plau, ompli aquest camp.
Si us plau, esculli un títol o assumpte.

Dades del denunciant

Dades del denunciant

Fiscal id required
Si us plau, ompli el codi postal només amb numeros.
Si us plau, ompli el numero de telèfon només amb numeros.
Si us plau, introdueixi un compte de correu vàlid.

Termes

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en endavant LOPDGDD i el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), en endavant RGPD, les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en un tractament automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita en cada …